سفر به یونان آب و هوای یونان - Go To Greece

آب و هوای یونان

آب و هوای یونان

یونان دارای آب و هوایی مدیترانه ای با آفتاب فراوان و با درجه حرارت معتدل و بارندگی سالیانه محدود است. کشور یونان با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد، دارای شرایط آب و هوایی نا متعادل و توزیع متفاوت شرایط آب و هوایی بین سرزمین اصلی یونان و جزایر مختلف این کشور و دریا می باشد و همین امر باعث شده تا در جریان آب و هوایی یونان تغییرات زیادی قابل مشاهده باشد.

تابستان یونان دارای روزهای گرون همراه با ورزش بادهای موسمی و فصلی به نام ملیتیی (meltemi ) است که جریانات خنکی را به همراه دارد  اما در همین ایام در مناطق کوهستانی یونان عموما دمای هوای کمتری را شاهد هستیم و هوا خنک تر است.

در زمستان در مناطق دشتی یوننان، هوا معتدل  است و در این ایام کمترین میزان یخ بندان و برف را در این مناطق دشت مانند شاهد هستیم. این در حالی است که در کوه ها معمولا در این زمان عمدتا شاهد یخ بندان و پوشیدگی برف هستیم. ضمن اینکه یکی از شرایط شایع  و متداول در یونان در زمستان شرایط اقلیمی مختلف در این فصل است. به عنوان مثال در زمستان دمای هوا در مناطق ساحلی یونان معتدل و رو به گرم است و در مناطق کوهستانی هوای خنک و سردی را شاهد هستیم.