سفر به یونان تمدن یونان - Go To Greece

تمدن یونان

تمدن یونان

فرهنگ و هنر یونان

تمدن به کلیه دستاوردهای مادی و فرهنگی گروهی از مردم یک منطقه است. فرهنگ و هنر را باید دو مفهوم نزدیک به هم و در هم تنیده دانست چراکه که هنر در اصل بیان کننده ویژگی های فرهنگی مردم در یک دوره مشخص است.  هنرهایی مانند معماری، مجسمه سازی، سفال گری، بافندگی، موسیقی، جواهر سازی و نقاشی از جمله هنرهایی هستند که دارای سنت و پیشینه بسیار طولانی در بین مردم یونان هستند ، و بیانگر توسعه و پیشرفت فرهنگی مدرم یوننان حتی در سال های ما قبل تاریخ هستند.

تا به امروز اطلاعات و شناخت بسیار کمی نسبت به فرهنگ و هنر مردم یونان در دوران دیرینه سنگی وجود دارد اما در مورد دوره نو سنگی یعنی در حدود قرن های هفتم تا چهارم قبل از میلاد و بخصوص در مورد مناطقی مانند تسالی و مقدونیه ، شناخت بسیاری خوبی از تاریخ یونان به دست آمده است. تمدن ها با دستاورد های بسیار چشمگیر را عمدتا می توان در دوران برنز یعنی تقریبا در بین سال های 3000 تا 1150 قبل از میلاد در شمال شرقی اژه و در خصوص سیکلاد ها  که با علامت تجاری  که منتسب به آن دوران است و با شکل یک مجسمه مرمر و با اندازه بزرگ شناخته می شوند و همچنین در خصوص کرت و سرزمین اصلی یونان عمدتا مشاهده کرد.

در طول هزاره دوم تمدن هایی که بسیار رونق گرفته اند را می توان به ترتیب در دوره های مینو و دوره میسن جستجو کرد که شهرت فراوانی داشتند و نخستیم تمدن های بزرگ در یونان تلقی می شده اند.

آثار باقی مانده معماری به عنوان مثال آثاری مانند کاخ ها و یا کارهای ارزشمندی مانند سفالگری ها و حجاری های سنگی  ( مانند ظروف گلی و ظروفی که از استخوان حیوانات دریایی دست می شده)  و یا متالورژی ها و فلز کاری هایی ( بر روی ظرف فلزی و یا اسلحه ها)، ساخت انواع جواهرات و نقاشی ها ( نقاشی های دیواری) و غیره نیز از آثار بسیار برجسته و چشمگیر  از این تمدن ها هستند که بر جای مانده اند.

در طول کلیه سال های تاریخی یونان ، تمدن های دوره هندسی  در بین سده های نهم و هشتم قبل از میلاد و دوره باستان یونان در بین سده های هفتم و ششم قبل از میلاد تعریف می شوند. جایی که این تمدن ها به عنوان پیشگامان فرهنگ یونان و به عنوان پایه گذار فرهنگ دوره کلاسیک یونان که در بین سده ای پنجم و چهارم قبل از میلاد شکل گرفت، شناخته می شوند.

در دوره کلاسیک یونان، آثار کلاسیک با تناسبات و زیبایی های ایده آل ئ خارق العده خود، بیانگر دیدگاه ها و ایده های فلسفی روزگار خود بودند و به خوبی این ایده ها و دیدگاه ها را تا به امروز جلوه گر هستند و به عنوان الگویی برای عصر رنسانس اروپایی در قرن 15 میلادی نیز به کار گرفته شدند. فلسفه و تمدن یونانی از سیصد سال قبل از میلاد تا دویست سال قبل از میلاد و در دوره هلینسی توسعه زیادی پیدا کرد.  در طول سال هایی که یونان زیر سلطه روم قرار گرفت ( قرن اول قبل از میلاد تا قرن سوم میلادی) نیز با وجود این سلطه به توسعه خود و در چهارچوب پادشاهی بزرگ و یک امپراطوری قدرتمند به توسعه خود ادامه داد.

تمدن یونان باز هم بعد از امپراطوری روم و در طول سال های بیزانس  یعنی در اوایل، میانه و اواخر قرن چهام تا پانزدهم میلادی و تحت سلطه یک امپراطوری قدرتمند دیگر به نام بیزانس شکوفا شد. هر چند تمدن یونان در طول مدت های زیادی پس از آن تحت تاثیر حکومت عثمانی  و پس از آن تحت تاثیر دولت های تازه تاسیسی مانند دولت های هلنیک  بعد از  جنگ استقلال یونان در سال های 1821 تا 1830 قرار گرفت.

با بازدید از اماکن باستان شناسی، موزه ها و بناهای تاریخی در سراسر کشور یونان، می توانید تصویری واضح از  تمدن های مختلف یونان و دستاوردهای این کشور در هنر و فناوری از دوران ما قبل تاریخ تا دوران مدرن را به خوبی مشاهده کنید.

میراث سنتی یک کشور مجموع دستاوردهای فرهنگی و مادی آن کشور است که توسط نسل های قبلی ساخته شده و به دست آمده است. فرهنگ عامیانه مردم یونان در طول سال ها سرشار از موسیقی، رقص، شعر و تئاتر و بخشی از زندگی روزمره آنها است. در سراسر کشور یونان بسیاری از موزه ها و سازمان های فرهنگی ویژه با امروزه با هدف حفظ و مطالعه میراث فرهنگیو سنتی یونان ایجاد شده است.