سفر به یونان کوه آتوس - Go To Greece

کوه آتوس

کوه آتوس

صومعه نشینان ( جامعه رهبانی) – آگیو اوروس

آگیو اوروس یا کوه آتوس یک جامعه صومعه بی نظیر در یونان بوده و هنوز هم هست. این مجموعه هر چند به کوه آتوس هم شهرت دارد اما در واقع یک شهر فوق العاده زیبا با 20 صومعه باشکوه است. در کنار این صومعه ها حدود 12 عزلت گاه نیز در این شهر دیده می شود. در واقع عزلت گاه ها یا گوشه نشین گاه ها را مکان هایی بوده اند که به راهبان واگذار می شده و آنها در این مکان ها به گوشه گیری می پرداخته اند. عزلت گاه ها در اصل ساختمان های کوچکتر از سلول ها و خانه ها و به شکل کلبه ای هستند که  به صورت یکپارچه ساخته شده اند و به راهبان داده می شده اما راهبان هیچگونه مالکیتی بر این زمین ها و یا ساختمان ها نداشته اند.

عزلت گاه ها یک قطعه اضافه شده به ساختمان های دیگر هستند که همراه با ساختمان های دیگر ساخته می شده اند. این مکان ها در جاهایی ساخته می شدند که دسترسی به آنها دشوار باشد.

پایتخت آگیو اوروس، کاریس نام دارد. در اینجا کلیای پروتاتو مربوط به قرن 10 وجود دارد و با نماد شناخته شده آکسیون استی ( Axion Esti) به معنی شایسته برای بخشیده شدن یا باکره شناخته می شود  و بر روی آن نیز نقاشی های دیواری نقاشی بهنام پانسلینوس (Panselinos) را خواهید یافت. تنها مرد ها اجازه دارند که به کوه آتوس وارد شوند. در خصوص بازدیدکنندگان خارجی نیز تنها با دریافت مجوز ویژه امکان بازدید از این مکان داده می شود.